Rehberlik ve Psikolojik Destek

Psikologumuzu tanıyalım…

Uzman Psikolog:  Gökçen Çetiner

gokcencetiner

2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden mezun olduktan sonra Ankara’da okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında çocuklarla çalışmıştır. Aynı zamanda aile içi şiddetle mücadele alanında hizmet veren çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yapmıştır.

2003-2006 yılları arasında Ankara Üniversitesi’nde Sosyal Psikiyatri alanında yüksek lisansını tamamladıktan sonra İstanbul’a yerleşerek kurumumuzda psikolog olarak çalışmaya başlamıştır. Psikodrama alanındaki eğitimine devam etmektedir.  Aile içi şiddet, kadın ve çocuk psikolojisi, aile danışmanlığı, travmaya yönelik psikolojik destek müdahaleleri alanlarında çalışmalar yapmaktadır.


Gürkan Çocuk Yuvası’nda Yürütülen Psikolojik Destek Programının İçeriği

Çocuklarla yapılan çalışmalar:

1. Çocuklar sınıf ortamında, etkinlik saatlerinde, serbest oyun sürelerinde ve yemek/uyku zamanlarında gözlemlenerek bireysel özellikleri, birbiriyle olan iletişimleri, grup ilişkileri ve yaşadıkları uyum zorlukları
düzenli olarak takip edilir.

2. Gözlemler sırasında ve veli görüşmelerinde destek gerektiren, herhangi bir konuda problem yaşadığı düşünülen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ve velilerle ortak çalışmalar yapılarak sorunlar giderilmeye çalışılır.

3. Çocuklarla yapılan drama uygulamalarıyla ve oyun terapisiyle, grup uyumlarının ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesi hedeflenir ve aynı zamanda psikologu tanımaları ve temas kurmaları için olanak sağlanır.

4. Uygulanan psikolojik test ve formlarla çocukların gelişim özellikleri değerlendirilir. Bu veriler velilerle ve kurumla paylaşılarak yapılacak uygulamalar planlanır.

5. Özel eğitim veya uzun süreli psikolojik destek gerektiren çocuklar gözlem ve testlerle tespit edilerek gerekli terapi ve eğitim sürecine yönlendirilir.

Öğretmenlerle yapılan çalışmalar:

1. Öğretmenlerin sınıf içi uygulamaları izlenerek gerek görülen durumlarda yönlendirme yapılır.

2. Sınıf ortamında problem yaşadığı gözlenen çocuklarla ilgili öğretmenlerle ortak çalışmalar planlanır.

3. Periyodik olarak yapılan seminerlerle öğretmenlerin ihtiyaç duyduğu düşünülen veya talep ettikleri konularda bilgilendirilmeleri ve uygulamalı çalışmalarla konulara yeni yaklaşımlar geliştirmeleri sağlanmaya çalışılır.

4. Herhangi bir konuda yaşadığı sıkıntıyı aktarmak isteyen öğretmenlere danışmanlık sağlanır.

Velilerle yapılan çalışmalar:

1. Bireysel görüşme talep eden velilerle görüşme ayarlanarak çocuklarıyla ve aile içi eğitim sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmeti sunulur. Tüm velilerle sistematik aile görüşmeleri planlanır.

2. Çocuklarla yapılan gözlem ve uygulamaların sonuçları velilere aktarılarak önleyici rehberlik desteği sağlanır. Önleyici danışmanlık, sorunlar oluşmadan, henüz ufak bir soru işareti iken önlemeyi sağlayan bir sistemdir.
Çocuğun, gelişim takibi sırasında fark edilen ufak problemler, profesyonel yardım gerektirecek duruma gelmeden, yuva ve aile ortamında uygulanacak basit önlemler ile probleme dönüşmeden önlenir.

3. Velilerin çocuk eğitimiyle ve çocuk psikolojisiyle ilgili merak ettikleri konularda bilgilenmeleri, aile içi tutumlarını gözden geçirebilmeleri, ana babalık becerilerini geliştirebilmeleri ve sıkıntı yaşadıkları alanlarda
çözüm önerileri bulabilmeleri amacıyla periyodik olarak aile seminerleri yapılır.

4. Çocukların çeşitli gelişim alanlarındaki durumlarıyla ilgili dönemsel raporlar hazırlanarak velilere çocuklarının gelişimlerine dair düzenli bilgiler verilir.

5. Kurumun hazırladığı aylık bültenlere psikoloji yazıları eklenerek çeşitli konularda ailelerin bilgi edinmesi sağlanır.

——————————————————————————————–

Psikologumuz tarafından çocuklarımıza uygulanan psikolojik testler ve tutulan formlar:

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi:

Okul öncesi dönem ve ilköğretim çocukları için görsel algı ölçme aracı olarak kullanılan ve okul olgunluğunu belirlemekte sonuçlar sağlayan bir testtir.
Bender – Gestalt Görsel Motor Testi:
Görsel-motor koordinasyonu, görsel uyarının algılanması ve motor fonksiyonla yorumlanmasını ölçen bu test, 9 şekilden oluşur ve çocuğun kartlardan bakarak kopya etmesi istenir. Görsel algılama bozukluğunu belirlemek ve organik bozukluğun olup olmadığını anlayabilmek için kullanılan testle özgül öğrenme güçlüğü ve organisite tespit edilebilmektedir.

DENVER Gelişimsel Tarama Testi:
Çocuğun genel gelişimi konusunda sistematik bilgi verir ve muhtemel gelişimsel güçlükler konusunda uyarır.
Kişisel-Sosyal (insanlarla anlaşma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme), İnce Motor (el-göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, problem çözme), Dil (işitme, anlama ve dili kullanma, alıcı ve ifade edici dil becerileri), Kalın Motor (oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketi) gibi alanlarda inceleme yapar.

Loisa Duss’un Psikanalitik Hikâyeler Testi:
Çocuktaki çatışmanın saptanması amacıyla uygulanan on tane yarım bırakılmış hikâyeden oluşan bir testtir. Yarım bırakılmış hikâyeler çocuğa okunarak, hikâyeleri tamamlaması istenerek uygulanır.

Bir İnsan Çiz Testi:
Resim anlatım yoluyla gerçekleştirilen projektif bir testtir (Analitik açılımlı). Bu testin amacı, çocukların duygusal gelişimleri ve hayal dünyaları hakkında bilgi edinmek ve eğer varsa korkularını, öfkelerini, güvensizliklerini tespit etmeye çalışmaktır. Çizdiği bir insan resmi üzerine sorulan sorulara cevap verirken çocuğun bu özellikleri hakkında ipuçları toplanır.

Cümle Tamamlama Testi:
Cümle tamamlama testi çocukların duygularını incelemek için tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir testtir.

Labirent Testi:

5 ila 14 Yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve zekânın performans kısmını ölçen zekâ testidir. 12 Adet  labirentten oluşmaktadır.

AGTE Gelişim Tarama Envanteri:
Açılımı Ankara Gelişim Envanteri olan bu test, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. Psikolog tarafından gerekli görüldüğü durumlarda uygulanmaktadır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
:
(4-6 yaş arası): İlköğretime başlayacak olan çocukların sosyal, bilişsel, fiziksel ve duygusal olarak eğitim ve öğretim hayatına hazır olup olmadıklarını ölçen bir testtir. 6 yaş gruplarımıza uygulanmaktadır.

Psikolojik Gözlem Formu:
Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanmış olan “Okul Öncesi Çocuklar İçin Psikolojik Gözlem Formu” her yaş grubu çocuğa psikolog tarafından belli aralıklarla uygulanır. Form; çocuğun yaşına uygun gelişimsel özellikleri gösterip göstermediğini belirlemek için kullanılır.

Temel Alışkanlıkları Takip Formu:
Çocukların kreş ortamında gösterdikleri temel alışkanlıkları belirlemekte kullanılır. Yemek, uyku, temizlik, özbakım becerileri, ilgi duyulan etkinlik ve sınıf köşeleri alanlarında öğretmen tarafından yapılan gözlem sonucunda doldurulur.

Yaşlara Göre Gelişim Değerlendirme Formları:
3-6 yaş çocukların gelişimini, kişisel – sosyal becerilerini, ince el hareketlerini, büyük vücut hareketlerini ve dil fonksiyonlarını ölçerek çocukların motor ve mental gelişimi hakkında bilgi almak amacıyla uygulanan formlardır.

Aile Bilgi Formu:

Çocukların ailelerine doldurmaları için gönderilen formda çocuğun gelişimi ve psikolojik durumu, ailenin eğitim yaklaşımı ve çocuğun evdeki davranış biçimleri hakkında bilgi almak hedeflenmektedir.

Çocuk Davranış Gözlem Formu:
Ailelere gönderilen formda çocuklarının davranışları hakkında edindikleri gözlemleri aktarmaları ve davranış değişikliği bekledikleri alanları belirlemek amaçlanır.